Kho Sáng kiến kinh nghiệm văn thư, thủ quỹ, kế toán, bảo vệ, thiết bị, văn phòng

Tags

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác văn phòng, thư viện, thiết bị thí nghiệm, ….. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

(VĂN THƯ-KẾ TOÁN – TẠP VỤ – BẢO VỆ – BẾP -THỦ QUĨ-THIẾT BỊ)

 
STT

 
Tên SKKN- Đề tài NCKHSPUD Dowload(Link 1) Dowload(Link 2)

 
1

 
XÂY DỰNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC XUẤT SẮC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG (SKKN thư viện) Dowload Dowload

 
2

 
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA KẾ TOÁN VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC (SKKN Kế toán) Dowload

 
Dowload

 
3

 
KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHI VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ GỐC ĐỐI VỚI KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC (SKKN Kế toán) Dowload Dowload

 
4

 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TRONG VIỆC BẢO QUẢN SÁCH, BÁO, TÀI LIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC (SKKN Thư viện) Dowload

 
Dowload

 
5

 
MỘT SỐ KINH NGHIỆM  BẢO QUẢN TỐT HỒ SƠ VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN TRONG TRƯỜNG HỌC (SKKN văn thư) Dowload Dowload

 
6

 
ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÁO VỤ TẠI TRƯỜNG THPT (SKKN giáo vụ) Dowload Dowload

 
7

 
SẮP XẾP, BỐ TRÍ TỬ HỒ SƠ VÀ LƯU TRỮ DANH MỤC HỒ SƠ TRÊN MÁY TÍNH GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, SỔ SÁCH CÁC KHÓA HỌC (SKKN Giáo vụ-văn thư) Dowload

 
Dowload

 
8

 
BIỆN PHÁP PHÂN LOẠI HỒ SƠ, CÔNG VĂN ĐI, CÔNG VĂN ĐẾN CỦA CÁN BỘ VĂN THƯ GIÚP LƯU TRỮ TỐT VÀ TÌM KIẾM  NHANH HỒ SƠ TÀI LIỆU, CÔNG VĂN ĐI VÀ ĐẾN TẠI TRƯỜNG THPT (SKKN văn thư) Dowload Dowload

 
9

 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VIỆC THEO DÕI, QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG HỌC, GIÚP CÔNG TÁC MUA SẮM, THANH LÍ BẢO QUẢN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN ĐÚNG QUI ĐỊNH (SKKN Kế toán) Dowload

 
Dowload

 
10

 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO MƯỢN VỀ NHÀ VÀ ĐỌC TẠI CHỖ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN (SKKN thư viện) Dowload

 
Dowload

 
11

 
NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC BẰNG VIỆC THỰ HIỆN GHI CHÉP SỔ SÁCH, LƯU GIỮ SỔ SÁCH CỦA CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ (SKKN văn thư)

 
Dowload

 
Dowload

 
12

 
KINH NGHIỆM QUẢN LÝ LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN TỐT CÔNG VĂN ĐI – CÔNG VĂN ĐẾN (SKKN Văn thư) Dowload

 
Dowload

 
13

 
XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÍ VĂN BẢN ĐI VÀ ĐẾN GÓP PHẦN LƯU TRỮ, XỬ LÍ CÁC VĂN BẢN MỘT CÁCH KHOA HỌC (SKKN VĂN THƯ) Dowload

 
Dowload
14

 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC Ở  THƯ VIỆN (SKKN THƯ VIỆN) Dowload Dowload

 
15

 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC (skkn Y TẾ) Dowload

 
Dowload

 
16

 
XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO? (SKKN THƯ VIỆN) Dowload

 
Dowload

 
17

 
MỘT SỐ  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHẰM NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ Ở TRƯỜNG THCS (SKKN VĂN THƯ)

 
Dowload Dowload

 
18

 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VĂN BẢN ĐI, ĐẾN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, VĂN BẢN TRONG TRƯỜNG HỌC. (SKKN VĂN THƯ) Dowload

 
Dowload

 
19

 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS Dowload

 
Dowload

 
20

 
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC SỬ DỤNG SÁCH, BÁO THƯ VIỆN (SKKN THƯ VIỆN) Dowload Dowload

 
21

 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG (SKKN KẾ TOÁN) Dowload

 
Dowload

 

 

 
Advertisements

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2-Toán chuyên đề

Tags

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2

Bấm vào chữ “Chi tiết” để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet 
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức
Lưu ý: Sử dụng cần đọc kĩ tên trường, tên lớp phần mở đầu và kết thúc…

Continue reading

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 6, NCKHSPUD Ngữ văn 6

 

 Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng mônNgữ Văn lớp 6.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) Môn Ngữ văn lớp 6đều ở dạng Microssoft Word, font chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)


Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ văn lớp 6

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

STT

TÊN SKKN -NCKHSPUD

TẢI VỀ

LINK 1

TẢI VỀ

LINK 2

 

1

PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CẢNH CHO HỌC SINH LỚP 6.

Dowload

Dowload

 

2

RÈN KĨ NĂNG QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG TRONG VĂN TẢ CẢNH

Dowload

Dowload

3

TÍCH  HỢP  GIÁO  DỤC KĨ  NĂNG SỐNG TRONG  DẠY  PHẦN  VĂN BẢN  NHẬT  DỤNG  MÔN  NGỮ  VĂN  LỚP 6

Dowload

Dowload

4

GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN ĐỐI VỚI HỌC SINH HỌC YẾU

Dowload

Dowload

5

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN

Dowload

Dowload

6

CÁC THAO TÁC TỔ CHỨC TIẾT LUYỆN NÓI TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở LỚP 6 GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH MÔN NGỮ VĂN

 

Dowload

Dowload

7

ĐỔI MỚI  PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC PHÉP TU TỪ: SO SÁNH, ẨN DỤ, HOÁN DỤ” TRONG PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT.

Dowload

Dowload

8

RÈN KĨ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CẢNH CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 6.

Dowload

Dowload

9

PHÁT TRIỂN TỪ VỰNG CHO HỌC SINH LỚP 6

Dowload

Dowload

10

ĐỂ HỌC SINH CÓ HỨNG THÚ KHI HỌC CÁC PHÉP TU TỪ  SO SÁNH, ẨN DỤ,  HOÁN DỤ

Dowload

Dowload

Còn nữa

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn lớp 7, đề tài NCKHSP Ngữ văn lớp 7

Tags

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 7.  

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) Ngữ văn lớp 7 đều ở dạng Microssoft Word, font chữ thống nhất theo chuẩn unicode


(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái) Continue reading

Tiểu luận quản lí giáo dục – Phần 1

Tags

Dưới đây là tuyển tập các Tiểu luận dành cho lớp học Quản lí giáo dục hoặc các SKKN, đề tài NCKHSPUD QLGD.
 
Các file dữ liệu đều có định dạng word, có thể chỉnh sửa được.
Tất cả các tài liệu đều đã qua kiểm duyệt nội dung và hình thức, có thể sửa tên và in luôn.
 
Danh mục các đề tài tiểu luận QLGD
(TÀI LIỆU ĐÃ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)
STT
Tên đề tài 
Số trang 
Tải về
(Link 1)
Tải về
(Link 2)
1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
 10
 
 2
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  
 18
 3
GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 
 31
 4
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN xxx- xxx TRONG THỜI KỲ  ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ
44
5
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ KHÔNG HỢP PHÁP TẠI TRƯỜNG MẦM NON XÃ X,  HUYỆN Y, TỈNH Z
17
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS 
38 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC  Q
33 
Dowload 2
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC   CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AAA- XXX – XXX
37
HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC X – TỈNH Y 
36 
10
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS X –Y – Z
22
11
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO  CHẤT  LƯỢNG  ĐỘI  NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC X  – HUYỆN C – TỈNH T 
28
12 
HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT X – X – X THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 
31 
13 

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

14
14
CÔNG TÁC QUẢN LÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT QQ
21 
 15
QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG VÀ VIẾT SKKN TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
10
16
QUẢN LÝ VÀ THỰC THI HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC 
10
17
THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HSTH TRƯỜNG TH X- X
15
 
18
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TẠI HUYỆN X – X
19 
BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY-HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC x  – y -z
29 
20 
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ MÊ TÍN DỊ ĐOAN CÓ ẢNH HƯỞNG, LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ, GIÁO DỤC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QQQ 
30 
21
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT –THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS X  – HUYỆN Y-TỈNH Z
28 
22 
PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC GIÁO DỤC Ở NHÀ TRƯ­ỜNG QUÂN SỰ HIỆN NAY
33 
23
CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯƠNG MÁN. GIẢI PHÁP VÀ THỰC TRẠNG 
41 
24
HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX-  H. XXY – XXZ
51 
26 
XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS  XXX
20
27
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG PT CẤP 2,3 XX – Huyện XX- Tỉnh  XXX
21 
28
 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THCS xxx
18 
29 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX
32
 

Kho Tiểu luận Trung cấp Chính trị, cao cấp chính trị, triết học (Phần I)

Tags

, ,

Dưới đây là tuyển tập các Tiểu luận dành cho lớp học Trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, triết học, …..
Các file dữ liệu đều có định dạng word, có thể chỉnh sửa được.
Tất cả các tài liệu đều đã qua kiểm duyệt nội dung và hình thức, có thể sửa tên và in luôn.
Lưu ý khi sử dụng: Chỉ nên sử dụng tài liệu để:Tham khảo kết quả nghiên cứu; Tham khảo phương pháp nghiên; 3. Tự học, tự nâng cao phẩm chất lí luận theo chủ nghĩa Mark – Lenin …. giúp trở thành con người XHCN từ đó góp phần xây dựng XHCN ở Việt Nam nhanh chóng cắt bỏ 2 chữ quá độ)
Danh mục các đề tài tiểu luận
Triết học – Tâm lí – Chính trị – Luật  – Sơ, Trung, Cao cấp chính trị ….
(TÀI LIỆU ĐÃ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)

Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8: Kho sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD môn Hóa hóc lớp 8 (Phần I)

Tags

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 8
Bấm vào chữ “Chi tiết” để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức
Dowload SKKN: Không cần đăng kí vẫn Dowload được các SKKN  Hóa học 8  này
Sử dụng: Dành cho bố mẹ tham khảo để dạy con, Giáo viên tham khảo để học tập kinh nghiệm, in báo cáo chuyên đề toán, nộp SKKN, Viết tiểu luận PPDH Hóa THCS
Continue reading

Sáng kiến kinh nghiệm toán Tiểu học: Kho sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD môn Toán Tiểu học (Phần I)

Tags

, , , ,

Kho sáng kiến kinh nghiệm Toán Tiểu học

Bấm vào chữ “Chi tiết” để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet 
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức
Dowload SKKN: Không cần đăng kí vẫn Dowload được các SKKN  toán Tiểu học  này
Sử dụng: Dành cho bố mẹ tham khảo để dạy con, Giáo viên tham khảo để học tập kinh nghiệm, in báo cáo chuyên đề toán, nộp SKKN, Viết tiểu luận PPDH toán tiểu học.. Continue reading

Sáng kiến kinh nghiệm toán THCS: Kho sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD môn Toán THCS (Phần I)

Tags

, , ,

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán THCS

Bấm vào chữ “Chi tiết” để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức
SKKN-NCKHSPUD Toán 6 Continue reading

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 3: Kho sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 3 (Phần 1) – Toán chuyên đề

Tags

 

Bấm vào chữ “Chi tiết” để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet 
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức
Dowload SKKN: Không cần đăng kí vẫn Dowload được các SKKN  toán 3 này
Sử dụng: Dành cho bố mẹ tham khảo để dạy con, Giáo viên tham khảo để học tập kinh nghiệm, in báo cáo chuyên đề toán, nộp SKKN, Viết tiểu luận PPDH toán tiểu học.. Continue reading