Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Sinh học  lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)


 
Danh mục SKKN và đề tài NCKHSPUD môn Sinh học THPT

 

 STT  Tên đề tài  Tải về  
 1

SKKN Sinh học: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY MỘT SỐ BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 11 BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

 

Dowload   
 2

SKKN Sinh học: Nâng cao hứng thú học tập môn Sinh học cho học sinh bằng việc tổ chức tốt các khâu trong những bài thực hành, thí nghiệm

 

Dowload   
 3

SKKN Sinh học THPT: Xây dựng hệ thống Bản đồ khái niệm Sinh học THPT áp dụng trong dạy học Sinh học để nâng cao kết quả học tập của học sinh đối với môn Sinh học

 

Dowload

 

 
 4

SKKN Sinh học THPT: Tổ chức học sinh khai thác thông tin từ kênh hình trong sách giáo khoa Sinh học 11 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh đối với môn Sinh học

Dowload
 
Advertisements