Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSPUD Môn Tiếng Anh
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
 

 STT  Tên SKKN    Tải file

Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh bằng việc sử dụng thủ thuật kịch trong giảng dạy Tiếng Anh     

BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH THPT HỌC TỐT PHẦN  KỸ NĂNG NGHE MÔN TIẾNG ANH      

Các hoạt động dạy học đọc hiểu Tiếng Anh cho học sinh THPT theo hướng đổi mới phương pháp dạy học      

 4
MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ MỖI GIỜ DẠY TIẾNG ANH TẠI LỚP 12A1       

 Những hoạt động trên lớp của giáo viên Tiếng Anh trong giờ dạy Tiếng Anh lớp 11 giúp  học sinh có kỹ năng viết đoạn văn tốt       

 6

Reading to Speak: Integrating Oral Communication kills 

       


TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG GIỜ TIẾNG ANH NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ CỦA HỌC SINHTRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH 
 
Dowload
 

 8

ENGLISH PASSIVE VOICE  IN COMPARISON WITH  VIETNAMESE PASSIVE VOICE PASSIVE APPLICATION IN LEARNING AND TEACHING COMMON MISTAKES IN USING PASSIVE VOICE 

         
SỬ DỤNG NHỮNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ  GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH   

10 
ÁP DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC GIÚP HỌC SINH NHỚ KIẾN THỨC ĐỂ LÀM ĐÚNG CÁC BÀI TẬP VÀ ĐỀ THI TIẾNG ANH   
Dowload

11 
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH   
Dowload
 
12  Classifying of teaching and studying English writing skill based on the new Tieng Anh 10 textbook     
Dowload

13 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY KỸ NĂNG ĐỌC M ÔN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH THPT CÓ HIỆU QUẢ?   
Dowload
 

14 

Some useful teaching ethods

  Dowload

Advertisements