Tags

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word; Font chữ  thống nhất chuẩn unicode.

 
(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)
(Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung)

DANH MỤC 1001 SKKN – ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN NGỮ VĂN THPT
 STT  Tên SKKN  Tải về  
1  DẠY  NGHỊ LUẬN XÃ HỘI THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÚP HỌC SINH HIỂU VÀ LÀM TỐT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI   
Dowload

 
 2  
Dạy tiết Tiếng Việt có ứng dụng hệ thống Hiclass giúp học sinh hiểu bài và vận dụng tốt khi làm bài tập
 
Dowload

 
 

3
 TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 10 QUA GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI  

 
 4  
TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI DẠY LÀM VĂN
 Dowload  
 
5
 SỬ DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC  TÍCH CỰC KHI DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN BÀI ĐÂY THÔN VĨ DẠ CỦA HÀN MẶC TỬ GIÚP HỌC SINH HIỂU BÀI HƠN  
Dowload
 
 
6
 BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH XÁC ĐỊNH CÁCH ĐỌC – HIỂU MỘT BÀI THƠ TRONG “NHẬT KÍ TRONG TÙ” CỦA HỒ CHÍ MINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA HỌC SINH  

 
 
7
 NÂNG CAO KĨ NĂNG ĐỌC – HIỀU VÀ PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH KHI HỌC VỀ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC LỚP 12 BẰNG VIỆC GIẢNG DẠY THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 
 
8
 Hướng dẫn học sinh viết văn nhằm nâng cao chất lượng bài viết văn và tăng hứng thú của học sinh khi học môn Ngữ văn.  
 Dowload
 
 
9
 GIẢNG DẠY VĂN BẢN TỰ SỰ Ở NHÀ TRƯỜNG THPT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA HỌC SINH  
 Dowload
 
 10  ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH HỌC YẾU MÔN NGỮ VĂN THPT   
Dowload
 
 
11
 Đổi mới hình thức kiểm tra thường xuyên trong giờ dạy Ngữ văn THPT giúp nâng cao hứng thú và kết quả học tập của học sinh đối với môn Ngữ văn   
Dowload
 
 
12
 Tái hiện không gian sống của vở kịch trên “sân khấu của trí tưởng tượng” khi dạy văn bản kịch “Tình yêu và thù hận”.  
Dowload
 
 

13

 HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH TỰ HỌC PHẦN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI NHẰM GIÚP HỌC SINH TỰ PHÁT HIỆN VÀ CHIẾM LĨNH TRI THỨC ĐỂ HÌNH THÀNH KĨ NĂNG HỌC TẬP VĂN HỌC CHO HỌC SINH   
Dowload
 
 
14
 GIẢNG DẠY “TRAO DUYÊN” – NGỮ VĂN 10 -THEO HƯỚNG TIẾP CẬN GÓC NHÌN THỜI GIAN NGHỆ THUẬT    Dowload  
15

 HƯỚNG DẪN HỌC SINH TIẾP CẬN ĐỌC – HIỂU MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC   Dowload  
 
16
 KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY GIỜ LÀM VĂN CÓ HIỆU QUẢ GIÚP HỌC SINH NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC LÀM VĂN   Dowload  
Advertisements