ImageThể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 7 (Vật lí THCS)

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Vật lí

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Vật lí lớp 7 theo chuẩn font chữ và định dạng

Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSPUD Môn Vật lí lớp 7

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

– Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Vật lí 7 về máy của bạn –


Tên SKKN-NCKHSPUD
Link Tải về
1
KINH NGHIỆM TỪ VIỆC DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC MÔN VẬT LÍ
Chi tiết
2
GIÚP HỌC SINH NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ TĂNG CƯỜNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HÀNH MÔN VẬT LÍ LỚP 7.
Chi tiết
3
HƯỚNG DẪN HS SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG THÍ NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ 7 ĐỂ GIỜ HỌC CÓ HIỆU QUẢ
Chi tiết
4 TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ 7 Chi tiết
5
SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ TRONG CÁC GIỜ LÊN LỚP
Chi tiết
6 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN. Chi tiết
7 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN VẬT LÍ LỚP 7 TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN Chi tiết
8 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC VẬT LÍ LỚP 7 Chi tiết
9 MỘT VÀI KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG THÍ NGHIỆM CÓ HIỆU QUẢ TRONG GẢNG DẠY VẬT LÍ Chi tiết
10 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN VẬT LÍ 7 Chi tiết
11 PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÍ 7
Advertisements