Tags

Dưới đây là tuyển tập các Tiểu luận dành cho lớp học Quản lí giáo dục hoặc các SKKN, đề tài NCKHSPUD QLGD.
 
Các file dữ liệu đều có định dạng word, có thể chỉnh sửa được.
Tất cả các tài liệu đều đã qua kiểm duyệt nội dung và hình thức, có thể sửa tên và in luôn.
 
Danh mục các đề tài tiểu luận QLGD
(TÀI LIỆU ĐÃ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)
STT
Tên đề tài 
Số trang 
Tải về
(Link 1)
Tải về
(Link 2)
1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
 10
 
 2
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  
 18
 3
GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 
 31
 4
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN xxx- xxx TRONG THỜI KỲ  ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ
44
5
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ KHÔNG HỢP PHÁP TẠI TRƯỜNG MẦM NON XÃ X,  HUYỆN Y, TỈNH Z
17
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS 
38 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC  Q
33 
Dowload 2
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC   CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AAA- XXX – XXX
37
HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC X – TỈNH Y 
36 
10
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS X –Y – Z
22
11
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO  CHẤT  LƯỢNG  ĐỘI  NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC X  – HUYỆN C – TỈNH T 
28
12 
HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT X – X – X THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 
31 
13 

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

14
14
CÔNG TÁC QUẢN LÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT QQ
21 
 15
QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG VÀ VIẾT SKKN TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
10
16
QUẢN LÝ VÀ THỰC THI HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC 
10
17
THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HSTH TRƯỜNG TH X- X
15
 
18
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TẠI HUYỆN X – X
19 
BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY-HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC x  – y -z
29 
20 
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ MÊ TÍN DỊ ĐOAN CÓ ẢNH HƯỞNG, LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ, GIÁO DỤC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QQQ 
30 
21
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT –THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS X  – HUYỆN Y-TỈNH Z
28 
22 
PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC GIÁO DỤC Ở NHÀ TRƯ­ỜNG QUÂN SỰ HIỆN NAY
33 
23
CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯƠNG MÁN. GIẢI PHÁP VÀ THỰC TRẠNG 
41 
24
HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX-  H. XXY – XXZ
51 
26 
XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS  XXX
20
27
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG PT CẤP 2,3 XX – Huyện XX- Tỉnh  XXX
21 
28
 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THCS xxx
18 
29 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX
32
 
Advertisements