Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn lớp 8

Danh sách Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn lớp 8 – Phần 1

Định dạng: Word
Nội dung: Đã duyệt và xếp loại Continue reading

Advertisements

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm-đề tài NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 9

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 9 (Ngữ văn THCS)

ImageÁp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 9

Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ văn lớp 9

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

– Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Ngữ văn 9 về máy của bạn – Continue reading

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm-đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 6

ImageThể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 6 (Vật lí THCS)

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Vật lí

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 9

Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSPUD Môn Vật lí lớp 6

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

– Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Vật lí 6 về máy của bạn – Continue reading

SKKN Vật lí 7-Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm-đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 7

ImageThể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 7 (Vật lí THCS)

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Vật lí

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Vật lí lớp 7 theo chuẩn font chữ và định dạng

Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSPUD Môn Vật lí lớp 7

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

– Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Vật lí 7 về máy của bạn – Continue reading

SKKN Vật lí 9-Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm-đề tài NCKHSPUD Vật lí lớp 9

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9 (Vật lí THCS)

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Vật lí

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Vật lí lớp 9

Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSPUD Môn Vật lí lớp 9

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

– Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Vật lí 9 về máy của bạn –

Continue reading

Kho sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 6 (Phần 1)

Tags

ImageKho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 6
Bấm vào chữ “Chi tiết” để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet 
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức
 
DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 6 Continue reading